Co nám říká 28. říjen???

středa 28. říjen 2009 22:36

Česká republika oslavila 91. výročí vzniku Československé republiky. Právě v tento den si připomínejme, že naše dnešní suverenita, svoboda a demokracie nejsou věci samozřejmé a proto o ně nemusíme pečovat a chránit je. Opak je pravdou. Naším dnešním problémem není rakouská monarchie, nacistické Německo či bolševické Rusko. Problémem dneška je naše lhostejnost k vlastnímu státu a jeho hodnotám.

V roce 1918 se splnil velký sen. Po dlouhém útlaku ze strany Vídně se český a slovenský lid dočkal svého samostatného a svobodného státu. Srovnávat dnešní Českou republiku a Československou republiku v letech 1918 - 1938 je takřka nemožné. Ta euforie z vlastního státu a z vlastní samostatnosti je zcela neopakovatelná. Myslím, že ani nadšení v listopadu 1989 nelze srovnávat s nadšením a náladou z října 1918. 1. republika měla své problémy a nedostatky. Ostatně jako každé lidské dílo. Ale to není předmětem tohoto textu. 1. republika je do dnešních dnů symbolem vlastenectví. Velmi často mám pocit, že dnes jsou slova vlastenectví, národní stát či obrana národních zájmů považována za slova sprostá a tedy nepatřičná. Je nám stále a stále opakováno, že nehrozí nový Mnichov 1938, únor 1948 či srpen 1968 a proto není důvod k jakýmkoliv obavám. Ano, události spojené s těmito roky nám dnes opravdu nehrozí. Dnešní hrozby jsou mnohem rafinovanější. Slovo chytřejší záměrně nepoužiji, protože nejsem přesvědčen a jeho oprávněném použítí právě v tomto případě. Vidím dvě základní hrozby dneška, které svou rafinovaností útočí na naši svobodu a samostatnost.

První hrozbou je Evropská unie. Možná to bude někomu připadat jako velmi silné tvrzení. Já si to však nemyslím. Evropská unie je zajimavý a svou podstatou unikátní projekt. Její dnešní podoba a její dnešní směřování je pro mě zcela nepřijatelné. Evropská unie se více a více snaží zasahovat do našich životů. Myslím, že mezinárodní organizaci, tato ambice nepřísluší. EU má však zcela zřetelné snahy stát se něčím víc, než je obyčejná mezinárodní organizace. Lisabonská smlouva či společná evropská měna posouvají toto seskupení k "superstátu". Vidím zde zcela jasnou touhu, nahradit národní státy jedním celoevropským státem. Něco takového je pro mě zcela nepřijatelné. Nevidím důvod, aby Česká republika vstupovala do eurozony a byla nucena mít takové úrokové sazby, které vyhovují Německu či Francii. Současná krize jasně dokazuje, že ani "všemocné" euro nezastaví klasický vývoj tržní ekonomiky. Československá republika patřila mezi tahouny evropské ekonomiky a žádné euro v tu dobu neexistovalo. Dnešní Česká republika potřebuje svou vlastní měnovou politiku, která bude zcela odpovídat českému prostředí a nikoliv prostředí německému či francouzskému. Česká republika nepotřebuje, aby zde v budoucnu existovalo něco jako evropská daňová politika. Není v našem zájmu, aby Brusel určoval daňovou zátěž českého obyvatelstva. Již dnešní zasohování do DPH považuji za zcela nepatřičné a škodlivé. A v neposlední řadě považuji za nežádoucí existenci společné zahraniční politiky, která by v důsledku kopírovala postoje Paříže či Berlína.

Druhou hrozbou je boj proti klimatickým změnám. Tato nová sekta se snaží získat moc pomocí strachu. Členové této sekty se nás snaží přesvědčit, že pokud si osvojíme jejich učení a vrátíme se před průmyslovou revoluci, odvrátíme neodvratitelné. Země za své existence prošla celou řadou vývojových cyklů. A bylo úplně jedno, zda člověk byl či nebyl. Dnešní "boj s větrnými mlýny" se snaží regulovat člověka ve všech oblastech jeho života. Jsme přesvědčování o vyčerpatelnosti přírodních zdrojů a přitom zapomínáme, že jedině technický vývoj nám pomůže nalézt nové zdroje a jen technický pokrok nám pomůže tyto zdroje využít v náš prospěch. A zase jen a jen lidská dovednost a um nám pomůžou se připravit na změny podmínek na Zemi.

28. říjen je symbolem naší suverenity, samostatnosti, svobody a demokracie. Musíme o tento symbol neustále pečovat. Musíme se bránit všem novodobým hrozbám, které se nám toto vše snaží vzít či výrazně omezit.

Jan Koucký

Jan Koucký

Jan Koucký

Komentáře k událostem doma i v zahraničí

Jsem pravicově smyšlející člověk se zájmem o politická i nepolitická témata.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Co právě čtu

  • Winston S. Churchill - Druhá světová válka